mail zakladkrolikowski@wp.pl

phone605 40 87 69

Oferta

Dowiedz się co wykonujemy

Witamy na stronie internetowej firmy „Królikowki” Mariusz Królikowski. Od ponad 10 lat zajmujemy się projektowaniem, wykonywaniem oraz montażem szerokiej gamy mebli pod wymiar. Działamy na rynku lokalnym oraz terenie całej Polski. W ramach naszych usług wykonujemy, np. zabudowy wnęk, meble kuchenne, szafy, garderoby, meble młodzieżowe i biurowe, a także inne, które możecie Państwo obejrzeć w naszej galerii. Zajmujemy się również doposażaniem w sprzęt AGD.W naszej ofercie znajdą Państwo propozycje wyposażenia kuchennego od największych światowych i polskich liderów, (zmywarki, lodówki, piekarniki,mikrofalówki, itp., wolnostojące oraz do zabudowy ).

 

 

 

Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych

  1. Przetwarzanie danych osobowych klientów wynika z wymogów ustawowych i umownych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest ” Królikowski  ” Mariusz Królikowski ul. Karola Szymanowskiego 13, 62-700 Turek; email: zakladkrolikowski@wp.pl
  1. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.
  2. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Swoje żądania w tym zakresie klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.
  3. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
  4. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawa prawna:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych

 

 

Nasze realizacje

zobacz na zdjęciach

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami zamieszczonymi w galeriach, prezentującymi zrealizowane projekty oraz projekty w naszych programach 3D.